Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1/2019
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości, z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie , XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt CZ.XVII NS - REJ. KRS/5886/19/165 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Sucharskiego 22. 42-215 Częstochowa.

Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiony został Mirosław Kowalik.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 10 października 2019 roku na podany powyżej adres Stowarzyszenia. 


Likwidator Mirosław Kowalik.