CzipTop

Stowarzyszenie Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości CZIP powstało z myślą o realizacji misji, jaką jest wsparcie rozwoju, propagowaniu przedsiębiorczości w subregionie częstochowskim. Na przestrzeni lat podejmujemy szereg różnego rodzaju form wsparcia polegających m.in. na prowadzeniu agencji pośrednictwa pracy, udzielaniu porad w zakresie wsparcia dla osób poszukujących pracy, udostępnianiu osobom potrzebującym zaplecza komputerowego, w minionym okresie jako beneficjent oraz partner realizowaliśmy projekty unijne szkoleniowe (POKL 8.1.1.) oraz wprost wspierające dotacjami bezzwrotnymi osoby bezrobotne i rozpoczynające działalność gospodarczą (POKL 6.2.).

Główne cele działania:

Wspieranie przedsiębiorczości

 Promowanie m.in. małych i średnich firm rynku lokalnego

 Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Świadczenie usług doradczych,

Organizowanie szkoleń: biznesowych, językowych,

Doradztwo z zakresu prawa pracy, prawa o działalności gospodarczej,

Administrowanie nieruchomością, z przeznaczeniem na lokale użytkowe, biurowe

Pozyskiwanie środków z programów pomocowych UE

Usługi doradcze:

Dot. spraw z zakresu prawa działalności gospodarczej

Dot. spraw związanych z procesem planowania i tworzenia własnej firm

Dot. spraw z zakresu prawa pracy

Dot. poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (Biuro Pośrednictwa Pracy)