JEŚLI SZUKASZ ZATRUDNIENIA

Działając, na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia sporządzanego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 11078, informujemy, iż Stowarzyszenie Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości (CzIP) prowadzi obecnie otwarty nabór kandydatów do udziału w pilotażowym projekcie „Szybki powrót do pracy” we współpracy z realizatorem tj. Recon Consulting Łukasz Wilczek.

TEN STAŻ JEST DLA CIEBIE

 

Poszukujemy:

- osób które utraciły zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy,

- są zarejestrowane, jako osoby bezrobotne,

- zamieszkują w Częstochowie lub na terenie powiatu częstochowskiego.

Oferujemy:

- specjalistyczne szkolenia grupowe (kadry, płace, rachunkowość, finanse, ECDL)

- szkolenia indywidualne,

Co ważne:

- osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych nie utracą go za sprawą udziału w projekcie, otrzymywać będą równolegle stypendium szkoleniowe,

- udzielać będziemy wsparcia w zakresie możliwości zatrudnienia po zakończeniu 4-miesięcznych staży zawodowych,

Szczegółowe informacje:

Punkt Obsługi Uczestników Projektu

Czynne od pn. do pt. od 8:00 do 14:00

ul. Łódzka 8/12 pok. 8,18

42-200 Częstochowa

tel. 690 490 619

www.dopracy.org

 

 JEŚLI SZUKASZ SPRAWDZONEGO STAŻYSTY DO FIRMY

Działając, na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia sporządzanego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 11078, informujemy, iż Stowarzyszenie Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości (CzIP) prowadzi obecnie otwarty nabór ofert od pracodawców lokalnego rynku pracy, wyrażających wolę skierowania do nich do pracy stażystów na odbycie 4-miesięcznych staży zawodowych.

Kandydaci na staż przeszli przeszkolenie w ramach projektu „Szybki powrót do pracy” który realizowany jest przez Recon Consulting Łukasz Wilczek. Oferty kandydatów przed skierowaniem ich na rozmowy kwalifikacyjne podlegają szczegółowej weryfikacji pod kątem zbieżności oczekiwań pracodawców i kwalifikacji i umiejętności kandydatów.

Jeśli Twoja firma poszukuje kompetentnych i sprawdzonych osób na 4 – miesięczny staż – całkowicie dla Twojej firmy bezpłatny skontaktuj się z nami. Wynagrodzenia stażystów finansowane są w pełni w ramach środków projektowych.

W ramach projektu kandydaci na stażystów przeszli szkolenia w zakresie:

profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta – szkolenie obejmowało m.in. tematy: obsługa kasy fiskalnej, prowadzenie rozmowy i prezentacja oferty handlowej, praca z trudnym klientem, negocjacje handlowe, obsługa skarg i reklamacji itd. (szkolenie ma na celu kształcenie praktycznych umiejętności metodami warsztatowymi obejmującymi symulacje, gry i prezentacje)

kadry i płace – szkolenie obejmowało m.in. tematy: prawo pracy, naliczanie wynagrodzeń, obsługa programu Płatnik, rozliczanie delegacji, diet, wyjazdów służbowych, ewidencjonowanie czasu pracy, rozliczanie urlopów, BHP oraz współpraca z PIP.

Projekt „Szybki powrót do pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe informacje:

Punkt obsługi uczestników projektu
Czynne od pn. do pt. od 8:00 do 14:00
ul. Łódzka 8/12
42-202 Częstochowa
www.doPracy.org